Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi Nedir

Risk analizi; iş sağlığı güvenliği hususlarını matematiksel olarak ekipman veya insana zarar verme potansiyellerinin hesaplanmasıdır. İş yerinde, iş yerinin eklentilerinde, sosyal alanlarında veya dış görevlere çıkan çalışanların karşılaşabilecekleri tüm tehlike unsurlarını inceleyerek risk analizi oluşturulmalıdır.

 

Risk analizi Neden Yapılır?

Çalışan, ekipman ve iş yerinin güvenlik ölçeğini anlamada bizlere yardımcı olan dokümanlara risk analizi denir. Risk Analizi, potansiyel tehditlerin varlığını anlamada, ne zaman ve nasıl gibi soruların cevabına ulaşabilecek rehberliği bizlere sunmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı güvenliği Kanununda İşverenin yükümlülüklerinden biri olması sebebiyle risk analizi yaptırma zorunluluğu vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirilmesi Yönetmeliğinde içeriği anlatılmaktadır.

 

Risk Değerlendirmesini Kim Hazırlar

Risk değerlendirmesini hazırlama sorumluluğu işverene verilmiştir. Ancak risk değerlendirme yönetmeliği uyarınca risk analizini bir ekip gerçekleştirir. Risk değerlendirme ekibinin koordinasyonu ve sonuçlandırılması yine işverenin sorumluluğundadır. 

Risk değerlendirme ekibini işveren kurar. Ancak ekipte olması gereken kişiler hakkında yönetmelik bize yol gösterir. Risk değerlendirme ekibinde;

  • İşveren/işveren vekili
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İşyeri Hekimi
  • İşyeri Çalışan Temsilcisi
  • İşyeri Destek Elemanı
  • Muhtemel tehlike kaynakları hakkında bilgi sahibi çalışanlar

Related Articles

Günün Haberi

2023 yılının ilk İSG/1 Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacaktır. 2023 yılının ikinci ve son İSG/2 Sınavı 10 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.

Adres

Döşeme Mah. Ahmet Cevdet Yağ Bul. Gül Apt. 40/B-C

Seyhan/ADANA

+90 322 436 44 40

+90 553 428 11 03

www.gozdeosgb.com